Suïcidaliteit heeft enorme impact op alle betrokkenen. Naasten zijn wanhopig en voelen zich ongehoord door de behandelaars. Maar behandelaars hebben een vertrouwensrelatie en geheimhoudingsplicht. Hoe kun je toch samenwerken in het belang van het verbeteren van zorg voor mensen met suïcidaal gedrag?

Verschillende professionals, naasten en ervaringsdeskundigen spreken zich uit over thema’s rondom het betrekken van familie en naasten bij suïcidepreventie. De verschillende korte testemonials bieden inspiratie, tips, ervaringen en visies vanuit verschillende perspectieven.

  • © Stichting Turning Point  Baarsjesweg 233–236  1058AA  Amsterdam  020 676 62 76

  • Om deze site te kunnen gebruiken adviseren wij u uw mobiele apparaat horizontaal te kantelen.

    Blijft deze mededeling zichtbaar, dan is het scherm alsnog te klein.